• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Хто повинен сплачувати до бюджету екологічний податок, що справляється за скиди промислових та інших стічних вод у системи каналізації?
  2015-09-21 09:57:08

       Відповідно  до пп.240.1.2 п.240.1 ст.240 розділу VIIІ „Екологічний  податок” Податкового кодексу  України від 2 грудня 2010 року №2755 із змінами та доповненнями (далі  – ПКУ) платниками податку є  суб’єкти господарювання, юридичні  особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні  установи, громадські та інші  підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують  агентські (представницькі) функції  стосовно таких нерезидентів  або їх засновників, під час  провадження діяльності яких  на території України і в  межах її континентального шельфу  та виключної (морської) економічної  зони здійснюються скиди забруднюючих  речовин безпосередньо у водні  об’єкти.

       Відповідно  до ст.42 Водного кодексу України  від 6 червня 1995 року №213/95-ВР із  змінами і доповненнями водокористувачі  можуть бути первинними і вторинними.

       Первинні водокористувачі - це ті, що мають власні водозабірні  споруди і відповідне обладнання  для забору води.

       Вторинні водокористувачі (абоненти) - це ті, що не мають  власних водозабірних споруд  і отримують воду з водозабірних  споруд первинних водокористувачів  та скидають стічні води в  їх системи на умовах, що встановлюються  між ними.

       Вторинні водокористувачі  можуть здійснювати скидання  стічних вод у водні об’єкти  також на підставі дозволів  на спеціальне водокористування.

       Об’єктом та  базою оподаткування є обсяги  та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо  у водні об’єкти (пп.242.1.2 п.242.1 ст.242 ПКУ).

       Таким чином, екологічний податок за здійснення  скидів забруднюючих речовин  безпосередньо у водні об’єкти  повинні сплачувати до бюджету  первинні водокористувачі, оскільки  ними, на підставі дозволів на  спеціальне водокористування здійснюються  скиди у водні об’єкти стічних  вод з умістом забруднюючих  речовин.

       При цьому, вторинний водокористувач є платником  екологічного податку у разі  якщо ним отримано дозвіл на  спеціальне водокористування, на  підставі якого здійснюється  скидання стічних вод у водні  об’єкти.

  ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.