• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Який перелік автомобілів зазначає СГ в декларації з транспортного податку у разі переходу права власності протягом року на об’єкти оподаткування: всі чи лише придбані протягом року?
  2015-09-25 10:13:14

       Згідно з  підпунктом 267.6.4 пункту 267.6 статті 267 Податкового  кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755–VI із змінами та  доповненнями (далі – Кодекс) платники  податку - юридичні особи самостійно  обчислюють суму податку станом  на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають  контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

       Щодо об’єктів  оподаткування, придбаних протягом  року, декларація юридичною особою  – платником подається протягом  місяця з дня виникнення права  власності на такий об’єкт, а  податок сплачується починаючи  з місяця, в якому виникло право  власності на такий об’єкт.

       Відповідно  до підпункту 267.6.5 пункту 267.6 статті 267 Кодексу у разі переходу  права власності на об’єкт  оподаткування від одного власника  до іншого протягом звітного  року податок обчислюється попереднім  власником за період з 1 січня  цього року до початку того  місяця, в якому він втратив  право власності на зазначений  об’єкт оподаткування, а новим  власником - починаючи з місяця, в  якому він набув право власності  на цей об’єкт.

       Форма Податкової  декларації з транспортного податку  затверджена наказом Міністерства  фінансів України від 10.04.2015 №415 «Про  затвердження форми Податкової  декларації з транспортного податку», зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 28 квітня 2015 за № 474/26919 (далі – Наказ

  № 415). Пункт 1 заголовної частини декларації містить поле «Тип декларації», яке передбачає наступні форми: звітна, звітна нова, уточнююча.

       Враховуючи  вимоги пункту 46.6 статті 46 Кодексу  юридичні особи – платники  транспортного податку будуть  звітувати за формою, встановленою  Наказом № 415 починаючи з 01.01.2016 року  – наступного базового податкового (звітного) періоду.

       Пунктом 50.1 статті 50 Кодексу визначено, що у разі  якщо у майбутніх податкових  періодах (з урахуванням строків  давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно  виявляє помилки, що містяться  у раніше поданій ним податковій  декларації, розрахунку (крім митної  декларації або обмежень, визначених  цією статтею), він зобов’язаний  надіслати уточнюючий розрахунок  до такої податкової декларації  за формою чинного на час  подання уточнюючого розрахунку.

       У разі виправлення  показників звітної декларації  до закінчення граничного строку  подання декларації за такий  самий звітний період платником  податків подається нова звітна  декларація (п. 4.10 Методичних рекомендацій  щодо приймання та комп’ютерної  обробки податкової звітності  платників податків в органах  ДПС України, затверджених наказом  ДПС України від 14.06.2012 № 516).

       Тобто, суб’єкт  господарювання, який вперше подає  декларацію за новопридбаний  об’єкт оподаткування (легкові автомобілі) та звітує за рік, у полі  «Тип декларації» зазначає «Звітна».

       Якщо перехід  права власності на новопридбаний  об’єкт оподаткування (легкові автомобілі) відбувся до 20 лютого, а звітну  декларацію вже подано, то до  закінчення граничного терміну  її подання платником податків  – юридичною особою декларація  подається з типом «Звітна  нова».

       При переході  права власності на об’єкт  оподаткування після закінчення  граничного терміну подання декларації (після 20 лютого звітного року), юридичною  особою подається декларація  з типом «Уточнююча» протягом  місяця з дня виникнення права  власності на такий об’єкт.

       Таким чином, якщо платник податку на поточний  рік подав звітну податкову  декларацію за об’єкти оподаткування (легкові автомобілі), що перебувають  у його власності, а протягом  року отримав право власності  на новопридбані об’єкти оподаткування (легкові автомобілі), то такий  платник має надати уточнюючу  декларацію контролюючому органу  за місцем реєстрації об’єктів  оподаткування (транспортних засобів), з урахуванням показників останньої  поданої декларації за рік, що  уточнюється, протягом місяця з  дня виникнення права власності  на такий об’єкт.

  ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.