• Главная
 • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
 • АРХИВ
 • Финансисту
 • Бухгалтеру
 • Малому бизнесу
 • Аналитика
 • Реклама
 • Контакты
 • RSS feed
 • Издается с 9 сентября 2005 года
 • НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
  Опубликовано: 2017-08-11 08:54:20

  НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 10 серпня 2017 року.

   

  За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

   

  1. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» (реєстраційний № 6540 від 06.06.2017)

  прийнято рішення

  2. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні» (реєстраційний № 6543 від 06.06.2017)

  прийнято рішення

  3. Щодо доопрацьованого проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування» (реєстраційний № 6677)

  перенести розгляд питання

  4. Про затвердження доповнення до Плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

  прийнято рішення

  5. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік та Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік

  прийнято рішення

  6. Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів(МЮУ)

  прийнято рішення 

  (реєстрація МЮУ)

  7. Про внесення змін до Положення про порядок звітування депозитарними установами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (МЮУ)

  прийнято рішення 

  (реєстрація МЮУ)

  8. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (для оприлюднення)

  рішення схвалено

  (для оприлюднення)

  9. Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку іноземних фондових бірж, на яких розміщено іноземні боргові цінні папери нерезидентом, оподаткування доходу якого здійснюється відповідно до підпункту 141.4.11 пункт у 141.4 статті 141 Податкового кодексу України»

  прийнято рішення

  із зауваженнями

  10. Про затвердження змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік

  прийнято рішення

  11. Щодо звіту пайового венчурного інвестиційного фонд недиверсифікованого виду закритого типу «Парадіз Венчурс» ТОВ «Компанія з управління активами «Карпати-інвест»

  прийнято рішення

  12. Щодо звіту пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонд «Оптимум Сіті» ТОВ «Компанія з управління активами «ОПТИМУМ»

  прийнято рішення

  13. Щодо звіту ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АГРАРНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАЛЛАДІУМ КАПІТАЛ»

  прийнято рішення

  14. Щодо звіту пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «ІнвестГалБуд» ТОВ «Компанія з управління активами «Актив»

  прийнято рішення

  15. Щодо реєстрації звіту про результати  приватного розміщення акцій серед засновників корпоративного інвестиційного фонду, регламенту корпоративного інвестиційного фонду та внесення відомостей про АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КРОК ІНВЕСТ» до ЄДРІСІ

  прийнято рішення

  16. Щодо погодження набуття істотної участі Д’яковим О.Д. у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

  прийнято рішення

  17. Щодо погодження набуття істотної участі Кодецьким В. І. у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «УПІ КАПІТАЛ»

  прийнято рішення

  18. Про надання письмового погодження щодо набуття прямої істотної участі Дерішеву В.В. у професійному учаснику фондового ринку ТОВ ІК «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 20301755)

  прийнято рішення

  19. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», код за ЄДРПОУ 14360920

  прийнято рішення

  20. Про внесення змін до Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку (МЮУ)

  прийнято рішення 

  (реєстрація МЮУ)

  21. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на загальних зборах акціонерних товариств» (для оприлюднення)

  рішення схвалено

  (для оприлюднення)

  22. Про скасування рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2017 року № 462 «Про затвердження уніфікованих форм актів проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) суб’єкта господарювання щодо діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)»

  прийнято рішення

  23. Про погодження проекту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку повідомлення суб’єкта первинного фінансового моніторингу про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження та інформування суб’єктів фінансового моніторингу про прийняті судами рішення»

  прийнято рішення

  без зауважень

  24. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПрАТ «Укрхудожпром»

  прийнято рішення

  25. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (ПАТ «ЗНВКІФ «Геос Інвест» (ідентифікаційний код юридичної особи 38408401), …)

  прийнято рішення

  26. Про виконання розпорядження Державної регуляторної служби України про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування від 07.07.2017 №108

  прийнято рішення

  27. Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (МЮУ)

  прийнято рішення 

  (реєстрація МЮУ)

  28. Про внесення змін до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі (МЮУ)

  прийнято рішення 

  (реєстрація МЮУ)

  29. Про внесення змін до Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою (МЮУ)

  прийнято рішення 

  (реєстрація МЮУ)

  30. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств (МЮУ)

  прийнято рішення 

  (реєстрація МЮУ)

  31. Про інформацію, що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій та публічній безвідкличній вимозі (МЮУ)

  прийнято рішення 

  (реєстрація МЮУ)

  32. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України» (для оприлюднення)

  рішення схвалено

  (для оприлюднення)

  33. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Переліку іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України» (для оприлюднення)

  рішення схвалено

  (для оприлюднення)

  34. Щодо погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження нового складу наглядової ради із здійснення контролю та використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації діючих енергоблоків атомних електростанцій»

  прийнято рішення

  без зауважень

  35. Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 листопада 2015 року № 1843 (Про надання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)

  прийнято рішення

  36. Щодо відмови у реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Коцюбинські тепломережі»

  прийнято рішення

  37. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного товариства «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія», що пропонуються для приватного розміщення

  прийнято рішення

  38. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»

  прийнято рішення

  39. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»

  прийнято рішення

  40. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Банк «Портал»

  прийнято рішення

  41. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк»

  прийнято рішення

  42. Щодо реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій ПАТ «Розівський елеватор» та скасування реєстрації випуску акцій ПАТ «Приморське хлібоприймальне підприємство», ПАТ «Верхньотокмацьке хлібоприймальне підприємство», ПАТ «Троянівський елеватор», ПАТ «Якимівський елеватор», ПАТ «Оріхівський комбінат хлібопродуктів», ПАТ «Березнегуватський елеватор», що припиняються внаслідок приєднання

  прийнято рішення

  43. Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів (ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АГРОХІМЦЕНТР», …)

  прийнято рішення

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  Электронная почта проекта: info@e-finance.com.ua
  Тел.: +380-50-441-7388

  bigmir)net TOP 100
  Яндекс.Метрика

  Яндекс цитирования
  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном виде активная ссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.