• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Eksport surówki do UE: Ukraina może zwiększyć wolumen do 1,5 mln ton w 2023 r.
  2023-11-17 14:00:39

  Ukraina ma potencjał, aby zwiększyć eksport surówki do Unii Europejskiej do 1,5 mln ton w 2023 r., poinformowało Ministerstwo Gospodarki. Według badania przeprowadzonego przez Zespół Wspierania Reform Ministerstwa, Ukraina może z powodzeniem zastąpić rosyjskie dostawy surówki i rudy żelaza na rynku europejskim.

  Rosja, która zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem eksportu surówki i dziewiąte pod względem eksportu rudy żelaza, stoi w obliczu możliwych sankcji ze strony Unii Europejskiej. Chociaż UE nie nałożyła jeszcze ograniczeń na te produkty, aktywnie rozważa tę kwestię.

  Wiceminister gospodarki Oleksiy Sobolev powiedział, że we wrześniu na Ukrainie nieczynnych było pięć wielkich pieców o łącznej mocy około 6-7 mln ton rocznie, działających na 50% mocy. Według danych za styczeń-lipiec 2023 r. Ukraina może zwiększyć eksport surówki do 1,5 mln ton. Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku przezwyciężenia ograniczeń technicznych i zapewnienia stabilnych dostaw energii elektrycznej i wody.

  Ministerstwo Gospodarki podkreśla, że w USA i Wielkiej Brytanii obowiązują już cła na rudę żelaza i surówkę. Na przykład Wielka Brytania nałożyła cło w wysokości 35%, co doprowadziło do znacznego spadku importu rosyjskiej surówki i rudy żelaza w 2022 r. w porównaniu z rokiem poprzednim.

  Ponadto Stany Zjednoczone nałożyły dodatkowe cła, a w 2023 r. całkowicie zaprzestały importu surówki z Rosji, mimo że są jednym z największych importerów surówki na świecie. Kroki te spowodowały poważne straty dla rosyjskiej gospodarki i podkreślają potencjalne korzyści dla ukraińskich producentów na rynku międzynarodowym.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.