• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Protesty polskich kierowców ciężarówek: Wielkie straty gospodarcze dla Ukrainy
  2023-12-01 16:00:24

  Na Ukrainie narastają trudności gospodarcze w związku z protestami polskich kierowców ciężarówek blokujących przejścia graniczne – informuje Reuters w swoim badaniu problemu. Zdaniem anonimowego ukraińskiego urzędnika tygodnie blokady mogą w listopadzie zmniejszyć ukraiński import o jedną piątą i spowodować utratę jednego punktu procentowego wzrostu PKB.

  Wyniki badania wskazują także, że protesty polskich przewoźników są przyczyną spadku obrotów handlowych pomiędzy Ukrainą a UE. Negocjacje komplikują się w związku z przejściem władzy w Polsce i żądaniami protestujących o przywrócenie systemu zezwoleń dla ukraińskich pojazdów, który został zniesiony w 2022 roku.

  Taras Kachka, przedstawiciel handlowy Ukrainy, podkreślił, że konsekwencje tego konfliktu są już odczuwalne: import spadł, a Ukraina szuka alternatywnych szlaków eksportu, aby zminimalizować straty.

  Według niepublikowanych danych rządowych, import wyniósł 3,8 miliarda dolarów w pierwszych 26 dniach listopada w porównaniu z 5,2 miliardami dolarów w całym październiku. Spadek ten odzwierciedla skalę strat, zwłaszcza po ubiegłorocznym ograniczeniu o jedną trzecią gospodarki Ukrainy w wyniku rosyjskiej inwazji.

  Rząd stara się minimalizować skutki i rozważa inwestycje w alternatywne szlaki eksportu. Analityk Witalij Wawryszczuk ostrzega jednak, że to zadanie jest trudne i może doprowadzić do utraty 1% wzrostu PKB.

  Ograniczenie dostaw powoduje także 30-procentowy wzrost cen niektórych towarów, np. gazu skroplonego (LPG). Ceny mięsa i nabiału wzrosły o 5%, a poszczególnych produktów spożywczych o 10%.

  Wiceminister infrastruktury Serhii Derkach powiedział, że negocjacje pomiędzy Ukrainą, Polską i UE znalazły się w impasie, a przejście na system zezwoleń, które wywołało protesty, może zostać ponownie rozważone. Nie zostały jednak jeszcze sformułowane wymagania dotyczące konkretnych elementów innych niż system zezwoleń.

  Polscy kierowcy ciężarówek zapowiadają, że będą kontynuować protesty do czasu spełnienia ich żądań. Ponadto oskarżyli Ukrainę o nielegalne korzystanie z systemu kolejek elektronicznych i wykorzystywanie nieautoryzowanej siły roboczej. Kryzys może pogorszyć i tak już trudną sytuację, gdyż nowy rząd w Polsce objął władzę w momencie niestabilności politycznej.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.