• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Strategie dużych i małych producentów cebuli
  2023-11-19 15:00:36

  W obliczu sezonowego spadku cen cebuli, duże gospodarstwa rolne na Ukrainie podejmują strategiczną decyzję o wstrzymaniu zbiorów do wiosny. Agronom z Agrarian Company 2004, części holdingu Vitagro w obwodzie chmielnickim, podzielił się interesującymi perspektywami dla rynku cebuli.

  Obecnie rynek jest zdominowany przez sprzedaż od drobnych rolników, podczas gdy duzi producenci, w tym Vitagro, zdecydowali się przechowywać swoje plony w wyspecjalizowanych magazynach do wiosny. Strategia ta pozwala im kontrolować warunki przechowywania i uniknąć negatywnego wpływu niskich cen w bieżącym okresie.

  Należy zauważyć, że lwia część producentów cebuli to drobni rolnicy, którzy mają ograniczone zasoby do długoterminowego przechowywania swoich produktów. Dla tych rolników ważne jest natychmiastowe otrzymanie środków na dalsze transakcje finansowe i przygotowanie do siewu wiosennego.

  Drobni rolnicy często nie mają miejsca, aby zapewnić wysokiej jakości i długoterminowe przechowywanie cebuli, zwłaszcza w dużych ilościach. Duże przedsiębiorstwa, korzystając ze specjalistycznych magazynów, mogą przechowywać swoje produkty do lutego, kiedy to mogą uzyskać korzystniejsze ceny na rynku.

  Agronom wyraził przekonanie, że jest mało prawdopodobne, aby ceny cebuli spadły wiosną ze względu na strategiczne podejście dużych producentów do zarządzania swoimi uprawami.

  Ukraiński rynek cebuli znajduje się obecnie pod presją, ale strategie dużych gospodarstw i sposób działania drobnych rolników tworzą interesujące dynamiczne tło dla rozwoju krajowego sektora rolnego.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.