• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Inflacja w USA spada
  2023-11-15 14:00:18

  W październiku tego roku inflacja w Stanach Zjednoczonych spowolniła, spadając do 3,2%, w porównaniu do poprzednich 3,7% we wrześniu. Jest to znacznie mniej niż wysokie wskaźniki odnotowane w ubiegłym roku, donosi Axios, powołując się na dane z Departamentu Pracy USA.

  Znaczący spadek inflacji w październiku wynika z efektu wysokiej bazy, a między wrześniem a październikiem nie odnotowano wzrostu cen.

  Inflacja bazowa w październiku wyniosła 4% w ujęciu rocznym, co oznacza spadek z 4,1% w poprzednim miesiącu. Dane te wskazują na spowolnienie inflacji w związku ze zmianami w wydatkach konsumentów.

  W ubiegłym miesiącu ceny paliw oraz używanych samochodów osobowych i ciężarowych gwałtownie spadły, przyczyniając się do ogólnego spadku inflacji. Koszty mieszkaniowe również rosły znacznie wolniej, wskazując na początek długo oczekiwanej dezinflacji, zauważa publikacja.

  Warto zauważyć, że Rezerwa Federalna powstrzymała się od podniesienia stóp procentowych podczas ostatnich dwóch posiedzeń. Jednocześnie przedstawiciele Fed są przekonani, że historyczna kampania podwyżek stóp procentowych może się jeszcze nie skończyć.

  W ubiegłym tygodniu prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell zasugerował, że przedwczesny postęp w kierunku 2% celu inflacyjnego nie jest gwarantowany. Dodał, że jeśli konieczne będzie dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej, Fed jest gotowy zrobić to bezzwłocznie.

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.