• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Які строки проведення, зупинення та поновлення документальних виїзних перевірок вимог законодавства України з питань державної митної справи?
  2015-09-18 09:30:34

       Відповідно  до ч. 8 ст. 346 Митного кодексу України  від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами  та доповненнями (далі – МКУ) тривалість документальної виїзної перевірки не повинна перевищувати 30 робочих днів. У зазначений строк не включаються:

       1) період часу  між врученням керівнику підприємства, що перевіряється, або уповноваженій  ним особі письмової вимоги  про надання документів та  відомостей, необхідних для з’ясування  питань перевірки, та наданням  таких документів та відомостей;

       2) час, необхідний  для відновлення втрачених, пошкоджених  або достроково знищених документів, необхідних для з’ясування питань  перевірки, у випадках, передбачених  Податковим кодексом України  від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами  і доповненнями (далі – ПКУ);

       3) час, необхідний  для відновлення бухгалтерського  обліку, у разі виявлення невідповідності  показників у документах бухгалтерського  обліку та/або фінансової звітності;

       4) час, необхідний  для складення акта (довідки) про  результати перевірки.

       Частиною 9 ст. 346 МКУ визначено, що строк проведення документальної виїзної перевірки може бути продовжений наказом відповідного контролюючого органу, але не більше ніж на 15 робочих днів. Підставами для продовження строку проведення планової виїзної перевірки є:

       1) заява підприємства (у разі необхідності подання  ним документів, що стосуються  питань перевірки);

       2) змінний режим  роботи або підсумований облік  робочого часу підприємства та/або  його господарських об’єктів;

       3) випадки, передбачені  абз. 3 п. 44.7 ст. 44 ПКУ;

       4) випадки, коли  в період проведення документальної  виїзної перевірки на письмовий  запит посадової особи контролюючого  органу, уповноваженої на проведення  перевірки, підприємством, яке перевіряється, не надані документи, необхідні  для з’ясування питань такої  перевірки.

       Встановлені  ст. 346 МКУ строки, підстави та порядок проведення документальних виїзних перевірок підприємств не поширюються на перевірки, що проводяться за заявою самого підприємства, уповноважених економічних операторів (у тому числі на підприємствах, які звернулися для отримання такого статусу), а також на перевірки, що проводяться відповідно до кримінального процесуального закону або у процесі провадження в адміністративній справі про порушення митних правил стосовно посадової особи цього підприємства (ч. 10 ст. 346 МКУ).

       Відповідно  до ч. 11 ст. 346 МКУ документальну виїзну (планову чи позапланову) перевірку підприємства може бути зупинено наказом відповідного контролюючого органу, копія якого не пізніше наступного робочого дня надсилається підприємству рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається під розписку керівнику підприємства чи уповноваженій ним особі, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк за наявності хоча б однієї з таких підстав:

       1) необхідність  відновлення підприємством втрачених  документів або обґрунтованої  потреби в додатковому часі  для надання документів, визначених  у запиті посадової особи контролюючого  органу;

       2) необхідність  проведення митної експертизи;

       3) необхідність  проведення зустрічної звірки;

       4) необхідність  отримання інформації від інших  державних органів України або  уповноважених органів іноземних  держав.

       Зупинення  документальної виїзної (планової  чи позапланової) перевірки перериває  перебіг строку проведення перевірки  за умови вручення під розписку  керівнику підприємства чи уповноваженій  ним особі або надіслання підприємству  рекомендованим листом з повідомленням  про вручення копії наказу  про зупинення такої перевірки. При цьому перевірка може бути  зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення  митної експертизи, отримання інформації  від інших державних органів  України або уповноважених органів  іноземних держав, завершення розгляду  судом позовів з питань, пов’язаних  з предметом перевірки, відновлення  підприємством втрачених документів  перевірка може бути зупинена  на строк, необхідний для завершення  таких процедур (ч. 12 ст. 346 МКУ).

       Рішення про  зупинення та поновлення документальної  перевірки підприємства приймає  керівник контролюючого органу  або особа, яка виконує його  обов’язки, за письмовим поданням  посадової особи, яка проводить  таку перевірку, або за обґрунтованим  зверненням підприємства, що перевіряється (ч. 13 ст. 346 МКУ).

  ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.