• Main Page / Головна
 • Newsline / СТРІЧКА НОВИН
 • Archive / АРХІВ
 • Contacts / Контакти
 • RSS feed
 • This online newspaper has been in publication since September 9, 2005
 • Як і коли здійснюються документальні невиїзні перевірки дотримання законодавства України з питань державної митної справи?
  2015-09-18 09:31:13

       Відповідно  до ч. 1 ст. 351 Митного кодексу України  від 13 березня 2012 року № 4495-VI зі змінами  та доповненнями (далі – МКУ) предметом документальних невиїзних перевірок є дані про своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати митних платежів при переміщенні товарів через митний кордон України підприємствами, а також при переміщенні товарів через митний кордон України громадянами з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств.

       Згідно з  ч. 2 ст. 351 МКУ документальна невиїзна перевірка проводиться у разі:

       1) виявлення  ознак, що свідчать про можливе  порушення законодавства України  з питань державної митної  справи, за результатами аналізу  електронних копій митних декларацій, інформації, що стосується товарів, митне оформлення яких завершено, отриманої від суб’єктів зовнішньоекономічної  діяльності та виробників таких  товарів, з висновків акредитованих  відповідно до законодавства  експертів;

       2) надходження  від уповноважених органів іноземних  держав документально підтвердженої  інформації про непідтвердження автентичності поданих контролюючому органу документів щодо товарів, митне оформлення яких завершено, недостовірність відомостей, що в них містяться, а також запитів стосовно надання інформації про зовнішньоекономічні операції, які здійснювалися за участю суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності - резидентів України.

       Документальна  невиїзна перевірка проводиться  на підставі наказу контролюючого  органу (ч. 3 ст. 351 МКУ).

       Документальна  невиїзна перевірка проводиться  посадовими особами контролюючого  органу в приміщенні цього  органу за умови направлення  керівнику відповідного підприємства  або відповідному громадянину  рекомендованим листом з повідомленням  про вручення або особистого  вручення зазначеним особам чи  уповноваженим ними представникам  під розписку письмового повідомлення  про дату початку та місце  проведення перевірки (ч. 4 ст. 351 МКУ).

       Присутність  уповноважених посадових осіб  підприємства або громадянина, що  перевіряється, під час проведення  невиїзної документальної перевірки  не обов’язкова (ст.5 ст. 351 МКУ).

       Тривалість  проведення перевірки визначається  у відповідному наказі контролюючого  органу та не може перевищувати  строки, встановлені ч. 8 ст. 346 МКУ для проведення документальних виїзних перевірок (не більше 30 робочих днів). Продовження строку проведення перевірки можливе на строк та з підстав, визначених ч. 9 ст. 346 МКУ (ч. 6 ст. 351 МКУ).

       Про продовження  строків проведення перевірки  контролюючий орган інформує  підприємство (громадянина) в порядку, визначеному ч.4 ст. 351 МКУ (ч. 7 ст. 351 МКУ).

       Відповідно  до ч. 8 ст. 351 МКУ посадові особи контролюючого органу під час проведення перевірки не мають права:

       1) перевіряти  дані, які не є предметом перевірки;

       2) вимагати  від підприємства, що перевіряється, надання документів або інформації, що не стосуються предмета  перевірки;

       3) розголошувати  відомості про підприємство, що  перевіряється, які становлять конфіденційну  інформацію, державну, комерційну чи  банківську таємницю та стали  відомі під час виконання такими  особами службових обов’язків.

       Оформлення  результатів невиїзної документальної  перевірки здійснюється в порядку, визначеному МКУ (ч. 9 ст. 351 МКУ).

  ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві

  e-finance.com.ua

  Увага!!! При передруку матеріалів з E-FINANCE.COM.UA активне посилання (не закрите в теги noindex або nofollow, а саме відкрите!!!) на портал "Фінансові новини E-FINANCE.COM.UA" обов'язкове.

  WARNING! When reprinting materials from E-FINANCE.COM.UA, it is mandatory to include an active link (not closed in noindex or nofollow tags) to the portal "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" that remains open.

  WARNUNG!!! Beim Nachdruck von Materialien von E-FINANCE.COM.UA ist ein aktiver Link (nicht geschlossen in Noindex- oder Nofollow-Tags, sondern offen!!!) zum Portal „Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA“ obligatorisch.

  OSTRZEZENIE!!! Podczas przedrukowywania materialow z E-FINANCE.COM.UA, aktywny link (nie zamkniety w tagach noindex lub nofollow, ale raczej otwarty!!!) do portalu "Finansovi novony E-FINANCE.COM.UA" jest obowiazkowy.

  Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA" обязательна.

  E-FINANCE.COM.UA
  E-mail: info@e-finance.com.ua

  © E-FINANCE.COM.UA. Усі права захищені. При використанні інформації в електронному вигляді активне посилання на e-finance.com.ua є обов'язковим. Думки авторів можуть збігатися з позицією редакції. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Права на інформацію належать e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Alle Rechte vorbehalten.
  Bei der Nutzung von Informationen in elektronischer Form ist ein aktiver Hyperlink zu e-finance.com.ua erforderlich. Die Meinungen der Autoren stimmen möglicherweise nicht mit der redaktionellen Haltung überein. Für den Inhalt der Anzeigen ist der Werbetreibende verantwortlich. Die Informationsrechte liegen bei e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. All rights reserved.
  When utilizing information in electronic format, an active hyperlink to e-finance.com.ua is required. The opinions of the authors may not align with the editorial stance. The advertiser is responsible for the content of advertisements. Information rights belong to e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Podczas korzystania z informacji w formacie elektronicznym wymagane jest aktywne hiperłącze do e-finance.com.ua. Opinie autorów mogą nie pokrywać się ze stanowiskiem redakcji. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Prawa informacyjne należą do e-finance.com.ua.

  © E-FINANCE.COM.UA. Все права защищены.
  При использовании информации в электронном формате активная гиперссылка на e-finance.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. Рекламодатель несет ответственность за содержание рекламных объявлений. Права на информацию принадлежат e-finance.com.ua.